Obchodní angličtina

 • Usilujete o vyšší odbornost sebe i svých zaměstnanců
 • Porady a jednání s klienty jsou u Vás na denním pořádku
 • Chcete získat a udržet co největší počet klientů
 • Usilujete o co nejvyšší kvalifikaci svých podřízených
 • Usilujete o maximální profesionalitu a zlepšení jazykových dovedností a vystupování
 • Zajímáte se o jazykovou úroveň svých zaměstnanců včetně jejich osobního rozvoje
 • Chcete díky vyššímu vzdělání zaměstnanců dosáhnout většího profitua trvale dobrých výsledků

Co můžete očekávat?

 • zajištění kvalitní odborné výuky
 • profesionalitu
 • ochotu Vám maximálně vyjít vstříc časově i obsahově
 • výuku přímo ve firmě bez nutnosti dojíždět
 • zdarma vstupní jazykový audit
 • hlídání docházky jednotlivých účastníků kurzu
 • hodnocení studijních úspěchů
 • pokrok

 

Obchodní angličtina

meeting roomFiremní kurz anglického jazyka dle jednotlivých jazykových úrovní zjistěných na základě jazykového auditu, jež mají noví klienti zdarma, stejně jako učební plán. Kurz probíhá po celý rok a to v prostorách firmy pod vedením zkušených lektorů angličtiny. Tento kurz je pro všechny, kteří chtějí získat jistotu a zdokonalit se v angličtině. Je určen nejen profesionálům, manažerům a podnikatelům, kteří si chtějí osvěžit své vědomosti a ověřit si své znalosti, ale i těm, kteří se připravují na svoji budoucí profesi nebo svou kariéru začínají teprve budovat.

Věnuje se nejrůznějším tématům z oblasti managementu, řízení firmy, marketingu a prodeje, rozvoje komunikačních a jemných dovedností, vztahů v zaměstnání a osobního rozvoje.  

Jazyková náplň kurzu:

 • Konverzace zaměřená na obchod
 • Gramatika
 • Poslech zaměřený na obchod
 • Psaní obchodní korespondence
 • Slovní zásoba obchodní angličtiny

Dozvíte se například:

 • Jak správně napsat obchodní dopis
 • Jak bez obav telefonovat
 • Jak vést porady a prezentace
 • Jak se domluvit v hotelu a na letišti
 • Jak suverénně diskutovat a prezentovat
 • Jak vést úspěšná obchodní jednání
 • Užitečné výrazy a věty pro pracovní, obchodní a společenské situace

Tématická náplň kurzu:

 • First contacts
 • Travelling - booking a flight, at the airport, at the hotel
 • The company
 • Effective business discussion - meetings, negotiations, presentations
 • Office communication
 • Form and layout of business letters
 • Offers and quotations
 • Dealing with orders
 • Payments and reminders
 • Complaints
 • Organization
 • Employees
 • Management
 • ...

Cena: 350,-Kč/45min

Novinky

 • 12.4.2021

  Z důvodu nařízení vlády probíhá až do odvolání veškerá výuka výhradně online prostřednictvím aplikace Zoom nebo Skype. Jedná se o plnohodnotnou výuku, která nikterak nesnižuje kvalitu náplně jednotlivých hodin.