Jazykový audit

  • Zjistíme skutečnou úroveň jazyka
  • Objektivně zhodnotíme vhodnost kandidáta na danou pozici
  • jazykový audit provedeme písemně i ústně
  • možno provést přímo v rámci pohovoru nebo mimo něj
  • nedostatky přijatého uchazeče odstraníme nastavením vhodné výuky

Novinky

  • 12.4.2021

    Z důvodu nařízení vlády probíhá až do odvolání veškerá výuka výhradně online prostřednictvím aplikace Zoom nebo Skype. Jedná se o plnohodnotnou výuku, která nikterak nesnižuje kvalitu náplně jednotlivých hodin.